Nomiland.ro - magazin pentru copii și grădinițe

Coș de cumpărături
0buc / 0,00 Lei
Lista de cumpărături este o listă de produse care vă plac sau care vă interesează din oferta noastră. Această listă servește drept ajutor pentru comandă. Este un serviciu pentru clienții înregistrați.
Liste de cumpărături
afișează
Suport clienți: 0356 630 006 puteți suna de luni până vineri de la 08:00 la 16:00

Politici de confidențialitate

    Aceste condiții reglementează drepturile și obligațiile părților care rezultă din contractul de vânzare încheiat între vânzător, care este NOMILAND RO s.r.l., ce sediul social pe str. Surorile Martir Caceu nr 7, SAD 6, Timișoara 300585, CUI: RO40550259, nr. înreg. |J35/693/2019 (denumit în continuare "vânzător") și cumpărător, a cărui obiect este achiziționarea și vânzarea de bunuri pe site-ul web al vânzătorului.

    Vânzătorul procesează datele cu caracter personal furnizate de cumpărător (în cazul unei persoane fizice), și anume numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, deoarece prelucrarea acestor date personale este necesară pentru întocmirea contractului de vânzare la care este parte cumpărătorul și vânzătorul, și / sau să proceseze cererile cumpărătorului înainte de încheierea contractului de vânzare a bunurilor și serviciilor Vânzătorului și să îndeplinească obligațiile Vânzătorului impuse de termenii și condițiile generale. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător se efectuează în perioada necesară exercitării drepturilor și obligațiilor care decurg din contractul de vânzare și din reglementările legale general. În cazul în care cumpărătorul este o persoană juridică sau persoană fizică autorizată, acesta va furniza vânzătorului denumirea societății, adresa de facturare, CUI-ul, numărul de înregistrare la Registrul Comențului, numărul de telefon și adresa de e-mail.

    Cumpărătorul poate bifa caseta corespunzătoare înainte de trimiterea comenzii și își  poate exprima consimțământul de a primi informații despre noutăți și ofertele  speciale ale vânzătorului (buletine informative). Bifând această casetă, cumpărătorul, în calitate de persoană, acordă în mod liber și în mod voluntar vânzătorului, în sensul Legii protecției datelor personale și legislației UE, consimțământul său explicit pentru prelucrarea adresei de e-mail furnizate în scopuri de marketing - trimiterea de buletine informative prin e-mail.Cumpărătorul oferă acest consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe o perioadă de 5 ani.

    Comanda produselor se poate face și fără înregistrare, în timp ce datele personale introduse vor fi stocate o singură dată, pentru efectuarea comenzii. Datele introduse pot fi verificate de către cumpărător în e-mailul de confirmare trimis împreună cu un link către comandă. Modificarea sau schimbarea datelor comenzii se poate face prin telefon sau prin email.

    Cumpărătorul este responsabil pentru veridicitatea și corectitudinea datelor cu caracter personal.  În cazul unei modificări a informațiilor personale furnizate, Cumpărătorul este obligat să notifice imediat Vânzătorului pentru orice schimbare sau să-și actualizeze contul său de utilizator.

    Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing (pentru trimiterea buletinelor informative) poate fi retras de către cumpărător în orice moment, făcând clic pe link-ul corespunzător plasat în fiecare e-mail de marketing de la vânzător.

    În cazul în care datele cu caracter personal furnizate nu mai sunt actuale, sau consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal este revocat, după expirarea perioadei pentru care a fost consimțit acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau dacă stocarea este inacceptabilă din orice motive legale, datele personale stocate vor fi șterse.


    Protecția drepturilor personale este reglementată de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și dispozițiile Legii privind protecția datelor. Persoana în cauză, Cumpărătorul are dreptul să furnizeze informații în mod gratuit privind prelucrarea datelor cu condiția respectării cerințelor stabilite în reglementările legale generale, cumpărătorul are, de asemenea, dreptul de acces la datele sale personale, dreptul de a corecta datele personale incorecte, dreptul de a restricționa (bloca) prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale, în special atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost obținute sau prelucrate în alt mod sau în cazul în care și-a retras consimțământul privind prelucrarea acestora și în cazul în care nu există alt temei juridic pentru prelucrare sau în care datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal. În mod similar, cumpărătorul are dreptul la portabilitatea datelor dacă sunt îndeplinite condițiile specificate, adică are dreptul de a dobândi datele sale personale furnizate Vânzătorului în formă electronică, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, în acest context, își poate exercita dreptul de a transfera aceste date altui operator, dacă această transmitere este posibilă din punct de vedere tehnic (transferabilitatea datelor)


    În cazul în care Vânzătorul exercită vreun drept al persoanei vizate în conformitate cu legile privind confidențialitatea Vânzătorului și nu este posibilă verificarea identității solicitantului la cererea Cumpărătorului sau dacă Vânzătorul are îndoieli legitime cu privire la identitatea solicitantului, Vânzătorul își rezervă dreptul de a solicita acestei persoane să furnizeze informațiile suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei care a făcut cererea.

    În calitate de persoană vizată, Cumpărătorul are dreptul să depună o plângere la Autoritatea de Supraveghere, care este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, al Romaniei, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, pe baza suspiciunii că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate cu încălcarea legislației în vigoare.

    Vânzătorul declară că, în conformitate cu art. 5 alin.(1) litera (a) și litera (b) din Regulament, datele personale ale Cumpărătorului vor fi obținute numai în scopul menționat în acești Termeni și condiții generale de vânzare.

    Datele cu caracter personal ale cumpărătorului pot fi, de asemenea, furnizate unei terțe părți (beneficiari), dacă este necesar pentru îndeplinirea condițiilor din contractul de vânzare. Pentru a procesa comanda și a îndeplini condițiile din contractul de vânzare, datele Cumpărătorului sunt furnizate în măsura necesară furnizorilor de servicii contractuali ai Vânzătorului, cum ar fi furnizor de servicii logistice, transportatorilor, băncilor etc. Datele pot fi utilizate de către acești furnizori de servicii exclusiv în scopul executării contractului de vânzare.

    Cumpărătorul poate oricând să verifice și să modifice datele personale furnizate, precum și să-și anuleze înregistrarea pe site, după logare, pe www.nomiland.ro secțiunea "Contul Meu".

    Operatorul site-ului www.nomiland.ro se angajează ca datele furnizate să fie utilizate numai în scopul încheierii și executării contractului pe baza condițiilor generale de vânzare stabilite de vânzător. Datele prelucrate nu vor fi publicate, puse la dispoziție sau furnizate unei terțe părți.

    La prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopuri de marketing, datele cumpărătorului sunt furnizate în măsura necesară furnizorilor de servicii subcontractați ai vânzătorului, în special furnizorului de servicii de marketing. Datele cu caracter personal ale cumpărătorului pot fi utilizate de furnizorii de servicii ai Vânzătorului exclusiv în scopul pentru care Cumpărătorul a dat acordul vânzătorului.

                                

Buletin informativ

Doriți să primiți buletine informative cu ofertele actuale?