Nomiland.ro - magazin pentru copii și grădinițe

Coș de cumpărături
0buc / 0,00 Lei
Lista de cumpărături este o listă de produse care vă plac sau care vă interesează din oferta noastră. Această listă servește drept ajutor pentru comandă. Este un serviciu pentru clienții înregistrați.
Liste de cumpărături
afișează
Suport clienți: 0356 630 006 puteți suna de luni până vineri de la 08:00 la 16:00

Acord pentru a primi buletine informative

 

În calitate de persoană vizată, în mod liber și voluntar, acord firmei NOMILAND RO srl, cu sediul social în Timișoara, str. Surorile Martir Caceu nr. 7 SAD6, CUI RO40550259, nr. înreg. J35/693/2019, în calitate de operator de date personale, în temeiul Legii privind protecția datelor și legislația UE, în mod expres, consimțământul la prelucrare a adresei de e-mail furnizată pentru trimiterea de informații prin e-mail (newsletter) despre știri și oferte speciale ale companiei (oferte de marketing). Acord acest drept pentru prelucrarea datelor cu caracter personal timp de 5 ani. Conform Regulamentului UE 2016/679, informațiile despre noutăți, sunt destinate persoanelor cu vârsta de peste 16 ani.

În calitate de persoană vizată, sunteți responsabil de integritatea, veridicitatea și corectitudinea informațiilor personale furnizate. Dacă modificați informațiile dvs. personale, trebuie să notificați compania noastră fără întârziere.

Atunci când vă sunt prelucrate datele personale în scopuri de marketing, în măsura în care este necesar, aceste date sunt furnizate furnizorilor de servicii contractuali ai companiei, în special furnizorului de servicii de marketing - NOMIILAND RO s.r.l. Datele dvs. personale pot fi utilizate numai de acești furnizori de servicii ale companiei pentru scopul pentru care ne-ați dat permisiunea.

Puteți revoca acest consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing în orice moment făcând clic pe linkul corespunzător plasat în fiecare e-mail de marketing primit de la companie sau prin trimiterea unui e-mail companiei în acest sens.

În cazul în care aceste date cu caracter personal furnizate nu mai sunt actuale, iar consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal este revocat, sau după perioada în care a fost expirat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau dacă stocarea este inacceptabilă din orice motive legale, datele personale stocate vor fi șterse.

Protecția datelor cu caracter personal este reglementată de dispozițiile legii privind protecția datelor și de legislația UE, în care sunt reglementate și drepturile persoanei vizate. Persoana vizată are dreptul să primească gratuit informații cu privire la prelucrarea datelor sale stocate. Sub rezerva respectării cerințelor stabilite în reglementările legale generale obligatorii, persoana vizată are de asemenea dreptul de a accesa datele sale personale, dreptul de a rectifica datele cu caracter personal incorecte, dreptul de a restricționa (bloca) prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul de a se opune prelucrării datelor lor cu caracter personal în scopul comercializării directe, dreptul de a șterge datele cu caracter personal, în special în cazul în care acestea nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost obținute sau în alt mod, alte temeiuri juridice pentru prelucrare sau în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.  De asemenea, persoana vizată are dreptul la portabilitatea datelor în cazul în care sunt îndeplinite condițiile specificate, i.e. are dreptul de a obține datele sale personale pe care le-a furnizat în mod voluntar societății, în formă electronică, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, în acest context, își poate exercita dreptul de a transfera aceste date celuilalt operator, (dreptul de transferabilitate a datelor).

În cazul în care persoana vizată își exercită drepturile în temeiul legislației privind protecția datelor și prin solicitarea persoanei vizate nu se poate verifica identitatea solicitantului sau dacă societatea noastră are îndoieli legitime cu privire la identitatea persoanei care a făct solicitarea , societatea își rezervă dreptul de a solicita persoanei respective să furnizeze informații suplimentare necesare pentru confirmarea identităâii persoanei care a depus cererea.

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care are biroul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, CP 010336, dacă bănuiți că datele dvs. personale sunt procesate prin încălcarea legii în vigoare.

Compania declară că prelucrează datele cu caracter personal doar în scopurile mai sus menționate în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal și legislația UE, utilizând măsuri tehnice, organizaționale și de securitate adecvate.

                                

Buletin informativ

Doriți să primiți buletine informative cu ofertele actuale?